Milgran skrifttype

Dette er en klassisk fed sans serif-skrifttype, der er udformet og designet af Kulokale. Milgran er velegnet til annoncering, branding, logotyper, emballage, titler, overskrifter og redaktionelt design. Denne skrifttype er PUA-kodet, hvilket betyder, at du nemt kan få adgang til alle glyffer og swash!
The quick brown fox jumps over the lazy dog